Smålands Skinnmanufaktur
Studiofotografering på plattor och uppbyggd miljö.